Centilmen Lig Statüsü

MADDE 1 – AMAÇ:

Bu statünün amacı, fair-play çerçevesinde centilmenlik ve sportif dürüstlüğü teşvike yönelik  ödüllendirme esaslarını tespit etmek, kısaca CentilmenLig olarak anılacak uygulamanın esaslarını belirlemektir.

MADDE 2- KAPSAM:

(1) Bu statü kulüpleri,hentbolcuları, yöneticilerini, görevlilerini, teknik adamlarını, seyircilerini ve Disiplin Kurullarının yetkisi kapsamına giren hentbolla ilgili diğer kişilerini kapsar.

(2) İşbu statünün uygulanmasında kulüplerin sadece lig müsabakaları dikkate alınacak olup;  PLAY – OFF’lar,3.lük maçları ve finaller, Kupa müsabakaları, özel müsabakaları ve sair müsabakaları dikkate alınmayacaktır.

(3) Bununla birlikte klüplerin ve idarecilerin, hentbolcuların, antrenör ve sair görevlilerinin liglerin  başladığı ilk müsabakanın tarihinden, liglerin tescil
edileceği tarihe kadarki Disiplin Kurulu tarafından cezalandırılan hentbolla ilgili her türlü açıklamaları (müsabaka veya müsabaka kategorisi ayrımı yapılmaksızın) bu statü kapsamında değerlendirilir.

MADDE 3- CENTİLMENLİG UYGULAMASI ve ÖDÜLLER:

(1) CentilmenLig uygulaması, işbu statüde belirlenen esaslar çerçevesinde Yıldızlar Ligi (U-17), Gençler Ligi (U-19) ve Büyükler Ligi’nde uygulanır.

(2) CentilmenLig puanlaması her bir lig için ayrı ayrı yapılır. Bununla birlikte bir ligin kendi içindeki grupları birlikte değerlendirilir.

(3) CentilmenLig de şampiyon olan takıma KTHF Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek ödüller verilir.Tüm sezon boyunca alınan ceza puanları ilgili kulübün Lig’deki müsabaka sayısına bölünür. Kulüpler elde edilecek ortalamaya göre sıralanır ve en az ceza puanına sahip olan kulüp CentilmenLig Şampiyonu olur. CentilmenLig Şampiyonu olan takım buna ilişkin KTHF Yönetim Kurulu tarafından belirlenmesi halinde , belirlen bir amblemi bir sonraki sezon boyunca formasına takma hakkını elde eder.

(4) Kulüpler, KTHF Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek ödüllere ilişkin herhangi bir itirazda bulunamazlar.

MADDE 4 – CEZA PUANLARI

Kırmızı kart: 8 puan olarak değerlendirilir. Bununla birlikte Kırmızı kart nedeniyle ayrıca müsabakadan men cezası verilmesi halinde, sadece müsabakadan men cezasının puanları dikkate alınır, kırmızı kartın ceza puanı dikkate alınmaz.

Sarı kart: 1 puan olarak değerlendirilir.

2 Dakika cezası : 2 puan olarak değerlendirilir.

3 Adet 2dk. cezası : Kırmızı kart cezası (8 puan) olarak değerlendirilir.Hentbolcu, 3 adet 2 dakikadan ihracı da dahil olmak üzere, ihraç sonrasındaki eylemleri nedeniyle ayrıca müsabakadan men cezası almışsa , mavi kart görüp hakkında rapor tutulmuşsa , her iki cezanın puanları toplanır.

Diskalifiye cezası (Müsabakadan Men): Müsabaka başına 8 puan olarak değerlendirilir.

Soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı: Ceza alınan müsabaka başına 8 puan olarak hesaplanır.

Hak mahrumiyeti: Hak mahrumiyeti tablosuna göre ceza alınan müsabaka sayısı başına 15 puan olarak hesaplanır.

Yönetim Kurulu veya Ceza Kurulu tarafından verilen hak mahrumiyeti , müsabakadan men  veya spor salonuna giriş yasağı cezaları maç başına düşecek şekilde hesaplanır.Ceza tarihle verilmiş ise ilgili yönetmeliğimize göre maç cezasına çevrilerek hesaplanır.

Spor Salonuna giriş yasağı: Hak mahrumiyeti veya müsabakadan men  ceza alınan müsabaka başına 15 puan olarak hesaplanır.

Saha kapatma cezası: Ceza alınan müsabaka başına 30 puan olarak hesaplanır.

Seyircisiz oynama cezası (tarafsız sahada seyircisiz oynama cezası dahil): Ceza alınan müsabaka başına 40 puan olarak hesaplanır.

Lisansın askıya alınması: Askıya alınma süresi hak mahrumiyeti tablosuna göre müsabaka sayısına çevrilerek maç başına 12 puan olarak hesaplanır.

Lisansın iptali: 2000 puan olarak hesaplanır.

Sürekli hak mahrumiyeti cezası: 2000 ceza puan olarak hesaplanır.

Takım halinde sportmenliğe aykırı hareket: Görülen sarı , kırmızı kartlar veya 2 dakika cezaları nedeniyle verilen ceza puanları saklı kalmak kaydıyla, ayrıca 20 puan olarak hesaplanır.

Para cezası: Sadece saha olayları ve çirkin kötü tezahürat nedeniyle verilen para cezaları ceza puanı hesaplamasında dikkate alınır. Saha olayları ile çirkin ve kötü tezahürat eylemi nedeniyle kulüplere verilen 1.000.- TL ve 1.000.- TL’den fazla olan para cezalarının her bir 1.000.-TL’si için 3’er ceza puanı verilir. Ceza puanı hesaplamasında her bir karar ve kararda verilen her bir para cezası diğer cezalardan bağımsız olarak dikkate alınır. Bununla birlikte bu hüküm çerçevesinde verilen ceza puanları 30 ceza puanını geçemez.

Hükmen mağlubiyetler: Herhangi bir sebeple hükmen mağlubiyet kararına yol açan müsabakalarda, o müsabaka sonucunda ortaya çıkan ceza puanları geçerlidir.

Tamamlanamayan müsabakalar: Tamamlanamayan müsabakalarda puanlama alınan cezalara göre yapılır.

Lig dışı bırakma ve veya mevcut ise alt kümeye düşürme: Herhangi bir sebeple lig dışı bırakılan veya alt kümeye indirilen kulüpler, Centilmen Lig uygulamasından ve tablosundan çıkarılırlar.

Müsabaka tekrarı ve müsabakanın yarıda kalması: Herhangi bir sebeple müsabakanın tekrarına karar verilmesi halinde ilk müsabakada alınan puanlar geçersiz sayılır. Puanlama ikinci müsabaka üzerinden yapılır. Herhangi bir sebeple kaldığı yerden devam ettirilen müsabakalarda, müsabakanın kalan kısım oynandıktan sonra puan hesabı yapılır.

(a) Diskalifiye cezası, soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı cezasının süreli olarak verilmesi halinde ceza puanı, hak mahrumiyeti tablosuna göre hesaplanır. Cezaların sürekli olarak verilmesi halinde 2000 puan olarak değerlendirilir.

(b) Bir müsabakada hiçbir hentbolcusu ve antrenörleri kart (sarı , kırmızı veya 2 dakika cezası) almayan ve başkaca nedenlerle kendisi veya mensupları hakkında disiplin cezası uygulanmayan kulüplerin mevcut veya gelecekteki ceza puanlarından 5 puan düşülür.

(c) Bir müsabakada alınan ceza puanları toplamı 200 ceza puanını geçmez. Geçmesi halinde fazla ceza puanı dikkate alınmaz. Sürekli hak mahrumiyetine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu hüküm müsabakaya bağlı olmaksızın gerçekleştirilen eylemler hakkında da uygulanır.

MADDE 5- CENTİLMEN HAREKETLER:

Hentbol oyununu dürüstlük içinde oynama, rakibine sportmence davranma düşüncesinden hareketle, müsabakalara katılan kulüpler, hentbolcular, hakemler, antrenörler, hentbolla ilgili diğer kişiler ve seyircilerin,

a- Oyun ve yarışma kurallarına riayet etmeleri,

b- Rakip takımların hentbolcularına müsabakayı yönetenlere ve müsabaka görevlilerine,seyircilere, basın ve yayın temsilcilerine sportmence davranmaları ve bu konuda her türlü çabayı harcamaları,

c- Müsabakalara katılan herkesin, müsabakadan önce, müsabaka sırasında ve müsabaka sonrasında, müsabakanın sonucuna ve müsabakayı yönetenlerin verdiği kararlara saygılı davranmaları centilmen hareketlerdir.

MADDE 6 – CENTİLMENLİG DEĞERLENDİRME KURULU:

(1) CentilmenLig Değerlendirme Kurulu aşağıdaki kişilerden oluşur:
KTHF Başkanı ve veya KTHF Yönetim Kurulu üyeleri arasından belirlenecek üç kişi, KTHF Onursal Başkanı,KTHF Yönetim Kurulu tarafından eski KTHF Başkanları arasından belirlenecek bir kişi, KTHF Yönetim Kurulu tarafından en uzun süre Milli Takım antrenörlüğü yapmış faal olarak teknik direktörlük yapmayan kişiler arasından belirlenecek bir kişi,KTHF Yönetim Kurulu tarafından en fazla Milli olmuş ve faal hentbolculuğu bırakmış kişiler arasından belirlenecek bir kişi,KTHF Yönetim Kurulu tarafından en fazla müsabaka yönetmiş ve faal hakemliği bırakmış kişiler arasından belirlenecek bir kişi, KTHF Yönetim Kurulu tarafından köşe yazarları gibi kanaat önderleri arasından belirlenecek iki kişi, var ise Lig isim sponsorlarının belirleyeceği birer kişi, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin belirleyeceği bir kişi,Bulunması halinde CentilmenLig isim sponsorunun belirleyeceği bir kişi,

(2)CentilmenLig Değerlendirme Kurulu görev süresi, liglerin tescil edilmesiyle sona erer.

(3) CentilmenLig Değerlendirme Kurulu salt çoğunlukla toplanır, toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla da karar verir.

(4) CentilmenLig Değerlendirme Kurulu ayda en az bir kere toplanır.

MADDE 7 – TEMSiLCİ ve GÖZLEMCİ DEĞERLENDİRMESİ:

1) Müsabaka için görevlendirilen KTHF Temsilcisi ve Gözlemcisi, her biri ayrı ayrı olmak üzere aşağıdaki kriterleri dikkate alarak yapacağı değerlendirme sonucunda müsabakanın tarafı olan kulüplere puan verir. Temsilci ve Gözlemcinin vereceği puanlar toplanarak ikiye bölünür. Bu çerçevede belirlenen puanlar, kulüplerin mevcut veya gelecekte kazanacağı ceza puanlarından düşülür. Elde edilen puanların yarısının buçuklu olması halinde bu puana yarım puan eklenir.

Pozitif Oyun: Takımlara pozitif oyun tarzı için en az 0 en fazla 1 puan verilir. (Pozitif oyun kriterinin değerlendirilmesinde oyunu kesmeden ve hızlandırmak süreti ile , oyunun temposunun arttırılması, müsabakada önde olunmasına rağmen zaman kazanmaya yönelik hareketlerde bulunulmaması, oyunun yavaşlatılmaması, zaman harcanmaması gibi davranışlar göz önünde bulundurulur.)

Rakibe Saygı: Takımlara rakiplerine saygılı davranışları için en az 0 en fazla 1 puan verilir.

Hakemlere Saygı: Takımlara hakemlere saygılı davranışları için en az 0 en fazla 5 puan verilir. Hakemlere saygı kriterinin değerlendirilmesinde özellikle takımların hentbolcularının, idarecilerinin, sair görevlilerinin ve taraftarlarının hakem kararlarına karşı gösterdikleri tepki göz önünde bulundurulur.

Takım mensuplarının davranışları: Takımlara takım mensuplarının davranışları için en az 0 en fazla 1 puan verilir. Takım mensuplarının davranışları kriterinin değerlendirilmesindesportmenliğe, centilmenliğe, nezaket kurallarına uygun davranışlar gibi hususlar göz önünde bulundurulur.

Irkçılık ve ayrımcılık karşıtlığı: Takımlara takım mensuplarının ve taraftarlarının ırkçılık ve ayrımcılığı karşıtlığına ilişkin davranışları için en az 0 en fazla 1 puan verilir. Taraftarlarının olumlu davranışı: Takımlara taraftarlarının olumlu davranışları için en az 0 en fazla 3 puan verilir. Taraftarların olumlu davranışlarının tespitinde taraftarların şovları, animasyonları ve olumlu tribün ambiyansı gibi hususlar göz önünde bulundurulur.

(2) Bu madde çerçevesinde değerlendirme yapacak KTHF Temsilcisi ve Gözlemcisi ayrı ayrı olmak üzere Centilmen Lig raporu tanzim ederler. Bu raporlarda olumlu puan vermeyi gerektirir davranışın gerekçesinin gösterilmesi şarttır.

MADDE 8 – KULÜP DEĞİŞİKLİĞİ

Bir kulüpten başka bir kulübe transfer olan ya da kulüple ilişiği kesilen hentbolcu, antrenör ya da diğer görevlilerinin, transfer olana ya da kulüple ilişiği kesilene kadar geçen dönemde gerçekleştirdiği eylemleri nedeniyle aldığı puanlar eski kulübüne aittir.

MADDE 9 – PUAN EŞİTLİĞİ:
Puanların eşitliği halinde aşağıdaki esaslar uygulanır ve hükümde belirtilen cezası az olan takım lig sıralamasında üstte yer alır.

1- Öncelikle kulüplerin kendi seyirci veya mensuplarının eylemleri nedeniyle yarıda kalan müsabakaları varsa yarıda kalan müsabaka sayıları dikkate alınır.

2- Eşitlik devam ediyorsa, seyircisiz oynama cezası (tarafsız sahada seyircisiz oynama cezası dahil) verilen müsabaka sayıları dikkate alınır.

3-Eşitlik devam ediyorsa, saha kapatma cezası verilen müsabaka sayıları dikkate alınır.

4-Eşitlik devam ediyorsa, toplam hak mahrumiyeti gün sayısı dikkate alınır.

5-Eşitlik devam ediyorsa toplam salona giriş yasağı gün sayısı dikkate alınır.

6-Eşitlik devam ediyorsa, toplam müsabakadan men cezası verilen müsabaka sayıları dikkate alınır.

7-Eşitlik devam ediyorsa toplam takım halinde sportmenliğe aykırı hareket sayıları dikkate alınır.

8-Eşitlik devam ediyorsa, toplam kırmızı kart sayıları dikkate alınır.

9-Eşitlik devam ediyorsa, toplam 2 dakika ceza sayıları dikkate alınır.

10-Eşitlik devam ediyorsa, toplam sarı kart sayıları dikkate alınır.

11-Eşitlik devam ediyorsa, toplam sarı kart sayıları dikkate alınır.

12-Tüm şartlara rağmen eşitlik devam ediyorsa Lig sıralamasında üstte olan takım Centilmen Lig’de üst sırada yer alır.

MADDE 10 – STATÜDE BULUNMAYAN HÜKÜMLER:
Bu statüde hükme bağlanmamış olan hususlar hakkında KTHF Ynetim kurulu karar vermeye yetkilidir.Bu statünün uygulaması veya yazılan maddelerin değişimi ve veya hangi sezonda uygulanacağı ile ilgili tek yetkili mercii KTHF Yönetim kuruludur. Bu statü, KTHF Yönetim Kurulu’nun 10.12.2015 tarih ve Yönetim Kurulu toplantısında kabul edilmiş ve 10.12.2015 tarihinde KTHF’nin resmi web sitesi olan www.kthf.org adresinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir