2019ANTRENORKURSU
17 Eylül 2019
20 – 24 Ocak Ara transfer Haftası
Bilgi : 0533 861 89 44 (Yener SARP)

Tüzük gereği K.K.T.C. Hentbol federasyonu yönetim kurulu tarafından belirlenen ara transfer haftası Transfer ve vize yönetmeliği esaslarına göre 20 – 24 Ocak 2020 (Her iki tarih dahil (5) gün ) , mesai saatleri içerisinde yapılacaktır.

Transfer İşlemleri

12. (1) Federasyondan tedarik edilecek ve/veya federasyon sayfasından indirilecek olan Transfer İşlemleri Formunun eksiksiz doldurulması ve transfer olacak sporcu tarafından imzalanması,

Link : ( http://kthf.eu/lig-katilim-formlari/ )

Form 4 : ( 2019 – 2020 Hentbol Sezonu Transfer Formu (Form 4) )

(2) İki Adet vesikalık fotoğraf,

 (3) İlgili sezonun transferi için geçerli ilişiksiz belgesinin (bonservis) evraklara eklenmesi halinde sporcunun yeni Kulübü ve/veya Derneğine lisansı en erken iki (2) en geç yedi (7) günde çıkarılır.

Transfer İşlemlerinin Yeri

13. Transfer işlemi yapacak olan sporcu veya sporcular Federasyona şahsen müracaat edip imzalarını Federasyon Yetkilileri önünde atmak zorundadırlar.

Yaş hadlerinden serbestlik

22. Federasyona bağlı sporcular aşağıda belirtilen yaş hadlerine göre bağlı bulundukları Kulüp ve/veya Derneklerden serbest kalıp istedikleri Kulüp ve/veya Derneğe transfer yapabilirler;

1) Federasyona bağlı sporcuların Kızlarda 23, Erkeklerde 23 yaşına kadar bonservissiz transfer yapmaları mümkün değildir, bu yaşları tamamlamış olmayan sporcuların transferi ancak bonservis ile mümkündür.

2) Kızlarda 23, erkeklerde 23 yaşını tamamlamış olan sporcular diledikleri herhangi bir kulübe transfer yapmakta ve/veya lisans  çıkartmakta serbesttirler. Bu transfer haklarını bu yaş hadlerini tamamlamış oldukları tarihte veya takip eden transfer sezonunda kullanmamaları halinde bundan imtina etmiş sayılmazlar ve bu yaş haddinden sonra diledikleri Kulüp ve/veya Derneğe transfer olabilirler. Ancak bu haklarını kullandıkları transfer sezonundan itibaren bu gibi sporcular iki sezon boyunca yaş haddinden dolayı transfer gerçekleştiremezler.Bu gibi sporcuların iki sezon boyunca transferleri ancak bonservis ile yapılır.

3) Yukarıdaki  transfer haklarını kullanarak transfer olan sporcular, transfer oldukları tarihten itibaren 2 sezon sonra başka bir Kulüp ve/veya Derneğe serbestçe transfer olabilirler.

4) 30 yaşını tamamlamış olan sporcular her transfer sezonunda diledikleri herhangi bir Kulüp ve/veya Derneğe transfer olabilirler.

5) Taraflar arasında sözleşme yapıldıysa yaş hadlerinden serbest kalma hali ortadan kalkar ve sözleşme hükümleri uygulanır.