06/12/18 tarihinde Esentepe Belediyesi Salon Sporları Derneği, Kürşat Çil ve Doğukan Karal hakkında ceza kurulu kararı.

HENTBOL FEDERASYONU CEZA KURULU TOPLANTISI        

TARİH:13/12/18

SAYI: CK/131218-1

TOLANTI YERİ: LEFKOŞA

KATILANLAR: CEMRE GÜNSEL, ÖMER AKAMA, MEHMET S. CAN, MURAT ŞAİR

KONU: 06/12/18 tarihinde tarafımıza sevk edilen Esentepe Belediyesi Salon Sporları Derneği, Kürşat Çil ve Doğukan Karal hk.

 

GEREKÇELİ KARAR:

04/12/18 tarihinde, Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanan, Esentepe Belediyesi Salon Sporları Derneği – Yükseliş müsabakası esnasında yaşanan olaylar sonucunda Esentepe Belediyesi S.S.Derneği, Esentepe Belediyesi Salon Sporları Derneği sporcusu Kürşat Çil ve Esentepe Belediyesi Salon Sporları Derneği sporcusu Doğukan Karal  06/12/18 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısı ile;

 • Esentepe Belediyesi Salon Sporları Derneği’nin hükmen mağlup edilmesine;
 • Esentepe Belediyesi Salon Sporları Derneği’nin ev sahibi olduğu sahanın 6 maç kapatılmasına;
 • Esentepe Belediyesi Salon Sporları Derneği ceza kuruluna sevkine;
 • Esentepe Belediyesi Salon Sporları Derneği sporcusu Kürşat Çil’in idari tedbirli olarak ceza kuruluna sevkine;
 • Esentepe Belediyesi Salon Sporları Derneği sporcusu Doğukan Karal’ın idari tedbirli olarak ceza kuruluna sevkine;

karar verilmiştir.

Ceza Kurulu olarak 13/12/18 tarihinde yaptığımız toplantı ile huzurumuzdaki tüm evrakları incelemiş bulunmaktayız. İncelenen evraklar ve/veya belgeler aşağıdaki gibi olup emare olarak numaralandırılmıştırlar ve kararın içerisinde de bu şekilde değinilecektirler:

 1. 06/12/18 tarihli Yönetim Kurulu Kararı (EMARE 1)
 2. 05/12/18 tarihli EK RAPOR (HAKEMLER İÇİN) başlıklı yazı (EMARE 2)
 3. Karşılaşma gözlemcisi Mehmet Öksüzoğluları’nın ifadesi (EMARE 3 )
 4. Karşılaşma görüntüleri (EMARE 4)

Ceza Kuruluna sevk edilen kişiler savunma talebinde bulunulmasına karşın bu haklarını kullanmamayı seçmişlerdir.

İNCELEME:

Huzurumuzdaki mesele 1 kurum ve 2 farklı kişi ile ilgili olgular bulunduğu cihetle ceza kurulu olarak kişiler nezdinde olayları ayrı ayrı incelemeyi uygun buluruz.

 • Esentepe Belediyesi Salon Sporları Derneği ile İlgili İnceleme;

Kurul olarak öncelikli olarak Esentepe Belediyesi Salon Sporları Derneği ile ilgili incelememizi yaptık. KKTC Hentbol Federasyonu Ceza Yönetmeliği (kısaca Yönetmelik olarak adlandırılacaktır) madde 4 kapsam gereğince işbu yönetmelik kapsamında ve dolayısı ile kurulumuzun cezai denetimi kapsamında olduğu hususunda bulgu yaparız. Dolayısı ile mesele yetki alanımız içerisindedir.

Kurul huzurundaki emareleri incelediği zaman Emare1 yönetim kurulu kararı ile gerekli cezaların yönetim kurulunca verildiği cihetle, be tekrar bir ceza verilmesinin uygun olmadığı kanaatine varırız. Dolayısı ile Esentepe Belediyesi Salon Sporları Derneği’ne ceza kurulu tarafından ekstra bir ceza verilmesini uygun olmadığı kararına varırız.

 • KÜRŞAT ÇİL ile İLGİLİ İNCELEME:

Kurul olarak Yönetmelik madde 4 kapsam gereğince, Kürşat Çil’in Esentepe Belediyesi SSD sporcusu olması sebebi ile, işbu yönetmelik kapsamında ve dolayısı ile kurulumuzun cezai denetimi kapsamında olduğu hususunda bulgu yaparız. Dolayısı ile mesele yetki alanımız içerisindedir.

Öncelikle belirtmek isteriz ki, Kürşat Çil bu ceza kurulu önüne çok kısa bir süre içerisinde ikinci kez ayni veya benzer fiilden dolayı gelmiştir (bkz. CK/161018-1). Emareler incelendiği zaman, Kürşat Çil’in YÜKSELİŞ sporcularından Muhammed M. Hatun’u yumruk marifeti ile darp ettiği Emare 4’de açıkca görülmektedir. Devamla, Emare 2 ve Emare 3 de bu yönde uyumludur ve darp fiilinin yumruk atma şeklinde işlendiği yönünde bulgu yaparız. İlgili fiil yönetmelik gereğince madde 62 kapsamına girmektedir. Ceza Kurulu olarak Kürşat Çil’i madde 62 tahtında suçlu buluruz.

Madde 62 tahtında ne ceza takdir edileceğine karar vermezden evvel Kürşat Çil lehine hafifletici unsurlar olup olmadığını dikkate almamız gerekmektedir. Kürşat Çil’in yaşını hafifletici unsur olarak dikkate alırız.

Öte yandan Kürşat Çil’in çok kısa bir süre önceden ayni fiilden ceza almış olması ağırlaştırıcı unsur olup, şiddete eğilimli bir yapısı olduğu kannatine varırız. Bu tür davranışlar sahalardan görmek istemediğimiz ve hiçbir şekilde teşvik edilmesini arzu etmediğimiz davranışlardır. Bu hususu aleyhinde ağırlaştırıcı unsur olarak değerlendiririz.

Sonuç itibari ile Kürşat Çil’e madde 62 tahtında 6 ay süre ile yarışmalardan men cezası verilir. Devamla, tekerrür olduğu cihetle madde 27 tahtında cezası 1 kat arttırılır. Dolayısı ile toplamda, 12 ay süre ile yarışmalardan men cezası verilir. Cezası için idari tedbirli olduğu süre dikkate alınır. Dolayısı ile cezası 06/12/18 tarihinden 06/12/19 tarihine kadar sürecektir.

 

 • DOĞUKAN KARAL ile İLGİLİ İNCELEME:

Kurul olarak Yönetmelik madde 4 kapsam gereğince, Doğukan Karal’ın Esentepe Belediyesi SSD sporcusu olması sebebi ile, işbu yönetmelik kapsamında ve dolayısı ile kurulumuzun cezai denetimi kapsamında olduğu hususunda bulgu yaparız. Dolayısı ile mesele yetki alanımız içerisindedir.

Emareler incelendiği zaman, Doğukan Karal’ın Mehmet Kocaman’ı yumruk ve tekme marifeti ile darp ettiği Emare 4’de açıkca görülmektedir. Devamla, Emare 2 ve Emare 3 de bu yönde uyumludur ve ilgili kişşinin hastahanelik olduğu ve takviye polis kuvveti dahi gerektiği belirtilmektedir. Bu hususlarda bulgu yaparız. İlgili fiiller yönetmelik gereğince madde 62 kapsamına girmektedir. Ceza Kurulu olarak Doğukan Karal’ın madde 62 tahtında suçlu buluruz.

Madde 62 tahtında ne ceza takdir edileceğine karar vermezden evvel Doğukan Karal lehine hafifletici unsurlar olup olmadığını dikkate almamız gerekmektedir. Doğukan Karal’ın yaşını ve daha önce ceza almamış oluşunu hafifletici unsur olarak dikkate alırız.

Öte yandan bu tür davranışlar sahalardan görmek istemediğimiz ve hiçbir şekilde teşvik edilmesini arzu etmediğimiz davranışlardır. Bu hususu aleyhinde ağırlaştırıcı unsur olarak değerlendiririz.

Sonuç itibari ile Doğukan Karal’ın madde 62 tahtında 5 ay süre ile yarışmalardan men cezası verilir. Cezası için idari tedbirli olduğu süre dikkate alınır. Dolayısı ile cezası 06/12/18 tarihinden 06/05/19 tarihine kadar sürecektir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir